Enviaments i devolucions


EnviamentsEls enviaments serà de 6.95 € en comandes inferiors a 60 € i gratuïts a la resta.

IMPORTANT: Només es fan enviaments a la Península.

Els productes adquirits per l'Usuari s'enviaran a través del servei de missatgeria utilitzat per Tenda Celler Joan de la Casa. En la realització de la comanda les despeses associades a cada comanda apareixeran a la realització de la compra. Als únics efectes de poder tramitar l'enviament d'la comanda realitzada en el Lloc Web de Tenda Celler Joan de la Casa, serà necessària la comunicació de les dades d'enviament de l'usuari a l'empresa col·laboradora de Tenda Celler Joan de la Casa que realitza els serveis d'enviament.

Els productes s'enviaran a l'adreça indicada per l'Usuari durant la realització de la comanda. Per tal d'optimitzar el lliurament, seria aconsellable que el comprador indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurat laborables de dilluns a divendres de 10.00 a 18.00h.

En cas que el transportista intentés lliurar-li el paquet i no hi hagués ningú per rebre'l, li deixarà una nota fent constar l'intent de lliurament. L'Usuari haurà de contactar amb l'agència de transport el més aviat possible a través de l'nombre de telèfon que trobareu a la nota, per tal d'acordar una nova entrega.

Si en aquesta segona entrega no hi hagués ningú per rebre'l, li deixarà una nota de nou fent constància del segon intent de lliurament. A partir de llavors, la seva comanda romandrà a l'oficina de l'agència de transport durant 7 dies. Després d'haver transcorregut aquests dies, la seva comanda serà retornat al nostre magatzem.

En el moment en que rebi el seu paquet, l'Usuari ha de:

1. Comprovar la conformitat de la mercaderia rebuda en el moment del lliurament.

2. Assenyalar qualsevol anomalia en l'albarà de lliurament, fent constar les seves reserves i incloent la seva signatura.

3. Els proveïdors de transport no permeten la devolució de la mercaderia si el client l'obre en la seva presència. No obstant això, l'Usuari podrà revisar la caixa des de l'exterior i si detecta que la caixa està humida o mullada, haurà de manifestar la seva no acceptació a la comanda.

Tenda Celler Joan de la Casa no assumirà cap responsabilitat per les conseqüències de possibles retards en l'enviament.Cancel·lacions i devolucionsEls Usuaris podran desistir de la seva comanda sense necessitat de justificar la seva decisió, d'acord amb la legislació espanyola que sigui d'aplicació. Per exercir aquest dret, l'Usuari haurà de remetre un correu electrònic a info@joandelacasa.com, especificant com a assumpte "Dret de desistiment" i fent constar el seu nom i cognom i el número de comanda a cancel·lar. El termini màxim de el qual disposa l'Usuari per enviar la seva comunicació és de 7 dies a comptar de la data en què l'Usuari ha rebut els productes.

En el cas d'optar pel desistiment en el termini establert, l'Usuari haurà de tornar els productes adquirits en perfecte estat (no manipulats ni oberts per l'Usuari), i correctament protegits i en el seu embalatge d'origen (les despeses d'enviament corresponents aniran a càrrec de l'Usuari ).

Després de la comprovació per part de Tenda Celler Joan de la Casa d'el bon estat dels productes es procedirà a el reemborsament de l'import corresponent a les unitats retornades descomptant el 5% en concepte de gestió de la devolució. En cas que els productes retornats no estiguin en perfecte estat, Tenda Celler Joan de la Casa es reserva el dret de deduir de l'import el valor de mercat del producte que no compleixi amb aquestes condicions, amb un màxim de el preu d'adquisició. En ambdós casos, Tenda Celler Joan de la Casa utilitzarà el mateix mitjà de pagament que l'Usuari per al pagament inicial, en el termini màxim de 30 dies des del desistiment.