Les presents Condicions Generals d'Ús i de la Contractació (en endavant, "les Condicions Generals") regeixen, juntament amb la Política de Privadesa i la Política de Cookies, l'accés i la utilització de la pàgina web https: //tenda.joandelacasa. com (en endavant, els "Portals") així com la contractació de productes i / o serveis a través d'aquests. El simple accés a l'Portal atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari del Portal (en endavant, "el" Usuari ") i implica l'acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. En cas de no estar d'acord amb aquestes Condicions Generals, l'Usuari ha d'abandonar immediatament el Portal sense utilitzar-lo.
Per mitjà de l'acceptació de les presents Condicions Generals, l'Usuari manifesta:
• Que ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
• Que és major d'edat d'acord amb la normativa vigent en el seu lloc de residència, en cas contrari el menor haurà de comptar amb l'autorització dels seus representants legals.
• Que, en cas que es disposi a contractar algun producte i / o servei, té capacitat suficient per a això.
• Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
L'Usuari ha de llegir atentament les presents Condicions Generals cada vegada que accedeixi a l'Portal, ja que el mateix i aquestes Condicions Generals poden patir modificacions.
El titular del Portal es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis, de les presents Condicions Generals i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del Portal.
La modificació d'aquestes condicions generals no afectarà als béns o promocions que haguessin estat adquirits prèviament a la modificació.
En cas que TENDA CELLER JOAN DE LA CASA encarregui a un tercer de confiança la custòdia de les successives versions de les condicions generals, ambdues parts reconeixen com a única versió vàlida d'aquestes condicions en cada moment aquella que consti a la base de dades de l'tercer de confiança.
 
1. Informació de l'Portal
En compliment del que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'ofereix la informació general del Portal:
Titular: Joan Pastor i Crespo. (En endavant, "TENDA CELLER JOAN DE LA CASA"). Domicili social: Carrer Sant Josep, 6 03720 Benissa Espanya, Alacant
. N.I.F .: 28996655A Correu electrònic: info@joadelacasa.comTeléfono: (34) 670.209.371
 
2. Condicions d'Ús
 
2.1. Accés a l'Portal
El simple accés a l'Portal és gratuït excepte pel que fa a el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per l'Usuari.
 
2.2. Necessitat de Registre
La utilització de determinats serveis i continguts podrà estar condicionada a l'Registre previ de l'Usuari.
Les dades introduïdes per l'Usuari hauran de ser exactes, actuals i veraces. L'Usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. A aquests efectes, l'accés a àrees restringides i / o l'ús dels serveis i continguts realitzat sota la contrasenya d'un usuari registrat es reputaran realitzats per aquest usuari registrat, qui respondrà en tot cas d'aquest accés i ús.
 
2.3. Normes d'utilització del Portal
L'Usuari s'obliga a utilitzar el Portal i tot el seu contingut i serveis conforme al que estableix la llei, la moral, l'ordre públic i en les presents Condicions Generals. Així mateix, s'obliga fer un ús adequat dels serveis i / o continguts del Portal ia no utilitzar per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable.
L'Usuari s'obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions Generals. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l'Usuari es compromet a:
I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia de terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
II.- No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de l'proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

III.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

IV.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
V.- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, "correu brossa", "cartes en cadena", "estructures piramidals", o qualsevol altra forma de sol · licitació, excepte en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.
VI.- No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.
VII.- No suplantar altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i / o continguts del Portal.
VIII.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Portal o de tercers.
IX.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació el secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.
L'Usuari s'obliga a mantenir indemne a TENDA CELLER JOAN DE LA CASA davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades, reservant-se, a més, TENDA CELLER JOAN DE lA CASA el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.
De vegades, TENDA CELLER JOAN DE LA CASA facilitarà a l'Usuari a través de les seves comunicacions, com ara els butlletins períodicos, un enllaç que li permetrà accedir al seu compte personal. Aquest accés es durà a terme a través d'una adreça única i privada, de manera que l'Usuari no necessitarà introduir les seves claus d'accés a l'Portal. En conseqüència, l'Usuari haurà de tractar les comunicacions de TENDA CELLER JOAN DE LA CASA de forma confidencial i abstenir-se de renviarlas a tercers, a fi d'evitar accessos no autoritzats a la informació privada del seu compte.
 
2.4. Exclusió de Responsabilitat
L'accés de l'Usuari a l'Portal no implica per TENDA CELLER JOAN DE LA CASA l'obligació de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.
TENDA CELLER JOAN DE LA CASA no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts al Portal.
TENDA CELLER JOAN DE LA CASA no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció de l'servei del Portal durant la prestació de la mateixa o amb caràcter previ.
 
2.5. Continguts i serveis enllaçats a través del Portal
El servei d'accés a l'Portal pot incloure dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten l'Usuari accedir a altres pàgines i Portals d'Internet (en endavant, "Llocs enllaçats"). En aquests casos, TENDA CELLER JOAN DE LA CASA només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar a TENDA CELLER JOAN DE LA CASA, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.
En cap cas, l'existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de TENDA CELLER JOAN DE LA CASA amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.
TENDA CELLER JOAN DE LA CASA no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i / o serveis de els llocs enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a TENDA CELLER JOAN DE LA CASA.

2.6. Propietat intel·lectual i industrial
Tots els continguts del Portal, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de TENDA CELLER JOAN dE lA CASA o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.
Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de TENDA CELLER JOAN DE LA CASA o tercers, sense que pugui entendre que l'accés a l'Portal atribueix algun dret sobre els mateixos.
En tot cas, l'Usuari coneix i accepta que les qualificacions i els comentaris que realitzi sobre els productes disponibles a través del Portal poden ser accessibles per a la resta dels Usuaris del Portal, incloent la identitat del seu autor.
Sobre tots els comentaris allotjats lliurement per l'Usuari al Portal, incloguin o no una opinió o descripció dels productes oferts (en endavant, "els continguts"), l'usuari atorga gratuïtament a TENDA CELLER JOAN DE LA CASA una llicència d'ús no exclusiva, de territorialitat mundial i amb la durada màxima prevista legalment. Sobre la base d'aquesta llicència, TENDA CELLER JOAN DE LA CASA podrà explotar lliurement els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública dels Continguts, únicament amb la finalitat de poder prestar els serveis oferts per TENDA CELLER JOAN DE LA CASA i publicitar seus productes i serveis.
 
3. Condicions de Contractació
 
3.1. Registre de l'Usuari
La utilització dels serveis prestats per TENDA CELLER JOAN DE LA CASA implica la necessitat de registre de l'Usuari al Portal.
L'Usuari haurà de procedir al seu registre indicant el seu nom complet, adreça de correu electrònic i podent indicar el correu d'un usuari patrocinador. Un cop completat el registre, s'enviarà un missatge al compte de correu designat amb un enllaç que l'Usuari haurà de seguir per confirmar que disposa d'accés a la mateixa.
En tot cas, s'exigirà que l'Usuari accepti les presents Condicions Generals, així com la Política de Privadesa i la Política de Cookies.
Una vegada que l'Usuari està registrat correctament al web pot en tot moment accedir a "El meu compte". A través de "El meu compte" l'Usuari pot modificar les seves dades personals així com les dades relacionades amb l'enviament de comandes, comprovar si té comandes pendents de lliurament.
En l'apartat de "El meu compte" l'Usuari pot visualitzar els xecs regal de què disposi, descarregar les factures de les comandes, controlar quins amics de l'Usuari s'han registrat a TENDA CELLER JOAN DE LA CASA per recomanació d'aquest en l'apartat de "Els meus apadrinats" i la possibilitat de cancel·lar el compte en qualsevol moment indicant un motiu pel qual voleu cancel·lar-la.
 
3.2. Condicions d'enviament
TENDA CELLER JOAN DE LA CASA únicament envia els seus productes a: Espanya Peninsular, Illes Balears, Illes Canàries, Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Luxemburg, Polònia i Portugal. No serà possible realitzar el procés de compra a través del Portal a destins diferents dels indicats. TENDA CELLER JOAN DE LA CASA no realitza enviaments de productes a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.
La compra de productes en el Portal està subjecta a el pagament de despeses d'enviament, a compte de comprador.
Les despeses d'enviament dependran de la destinació i de el nombre de productes adquirits d'acord amb la taula indicativa exposada a continuació. En qualsevol cas, les despeses d'enviament efectius es detallaran al llarg de el procés de compra i el comprador tindrà la possibilitat de revisar aquests costos abans de finalitzar la seva compra. TENDA CELLER JOAN DE LA CASA no pot fer-se responsable de la demora en el lliurament de les comandes per causes no imputables directament a TENDA CELLER JOAN DE LA CASA, casos fortuïts o de força major.
Es fan enviaments només a Espanya, a la Península, les despeses d'enviament són de 6.95 € si la comanda és inferior a 60 € i l'enviament és gratuït en la resta dels casos.
(1) Els terminis indicats s'entenen a partir del dia laborable següent a la confirmació de la comanda. En cas de Vendes Privades, els terminis indicats podran allargar-se fins a 4-5 dies laborables en funció de la recepció de la mercaderia per part de l'proveïdor.
 
Les despeses d'enviament dalt esmentats inclouen a més del transport dels productes, el seu embalatge en caixes especialment dissenyades per a transportar ampolles, l'assegurança contra pèrdua o trencament, així com l'IVA.

El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili de lliurament designat lliurement per l'Usuari. TENDA CELLER JOAN DE LA CASA no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades per l'Usuari a aquest efecte, així com en el supòsit en què el lliurament no es pugui efectuar per causes alienes a TENDA CELLER JOAN dE lA CASA, tal com l'absència de l'destinatari en l'adreça de lliurament.
En cas d'absència de l'destinatari i sempre que sigui possible, es deixarà nota de pas amb la informació necessària per acordar una nova entrega en el domicili de l'destinatari o les indicacions necessàries perquè aquest vagi a recollir el producte a un determinat lloc. En tot cas, transcorreguts 7 dies des de l'últim intent de lliurament sense que la comanda hagi pogut lliurar-se, el mateix serà retornat a origen procedint-se a resoldre el contracte.
 
 
3.3. Garantia 100% Satisfacció
Els productes comercialitzats a través d'aquesta pàgina web compten amb les garanties ofertes pels productors dels mateixos. En aquelles incidències que justifiquin l'ús de la garantia, s'optarà per la reparació, substitució de l'article, rebaixa o devolució, en els termes legalment establerts. El Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre atorga als béns de naturalesa duradora una garantia legal de 2 anys a partir de la data de lliurament. El consumidor i usuari ha d'informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella.
A més, TENDA CELLER JOAN DE LA CASA ofereix una garantia addicional a l'Usuari denominada "Garantia 100% Satisfacció", d'acord amb la qual, l'Usuari té la possibilitat de tornar les diferents unitats adquirides d'un producte si a l'provar una unitat de producte aquest no el satisfà.
L'Usuari disposa d'un termini de 30 dies naturals des de la recepció dels productes per sol·licitar la devolució dels productes, remetent un correu electrònic a info@joandelacasa.com, i especificant com a assumpte "Garantia 100% satisfacció". L'Usuari haurà de fer constar el número de comanda i els productes que vol retornar.
L'Usuari haurà de retornar la resta de les unitats del producte que no han estat tastades en perfecte estat (no danyades, embrutades o obertes per l'Usuari), correctament protegides i, idealment, en el seu embalatge d'origen. Després de la comprovació per part de TENDA CELLER JOAN DE LA CASA de el bon estat dels productes es procedirà a el reemborsament de l'import corresponent a les unitats retornades en un termini màxim de 10 dies naturals utilitzant el mateix mitjà de pagament que l'Usuari va utilitzar per a la compra inicial. Aquesta garantia no s'estén a les despeses de transport de la devolució, que aniran a càrrec de l'Usuari.

3.4. Selecció dels productes per l'Usuari
Tot Usuari registrat podrà contractar a través del Portal la compra de productes.
El procés de compra a TENDA CELLER JOAN DE LA CASA es basa en una cistella virtual, a la qual l'Usuari pot afegir els productes que desitgi adquirir.
Per afegir productes a la cistella de la compra, un cop l'Usuari es troba a la pàgina de descripció del producte i seleccionades les opcions de personalització disponibles, ha de seleccionar l'opció "Afegir a cistella" facilitada.
En tot moment l'Usuari pot accedir i modificar el contingut de la cistella.
 
3.5. Tramitació de la comanda
Un cop es trobin en la cistella de la compra els productes que desitgi adquirir, l'Usuari podrà iniciar la tramitació de la comanda, seleccionant l'opció "Veure cistella", opció que mostrarà a l'Usuari el contingut de la cistella virtual, permetent la modificació dels productes seleccionats i la seva eliminació de la cistella de la compra.
L'Usuari ha d'assegurar que els productes indicats en pantalla són els que desitja adquirir i seleccionar d'entre les zones geogràfiques llistades la corresponent a l'adreça d'enviament. En aquest punt es mostra el preu total dels productes seleccionats i les despeses d'enviament generats. També en aquest apartat, l'Usuari podrà visualitzar, si és el cas, les promocions automàticament aplicades a la seva comanda, utilitzar els codis promocionals i / o els xecs regal de què disposi.
Fent clic "SEGÜENT", l'Usuari accedeix a un panell on haurà d'indicar les dades d'enviament; per prosseguir amb el procés de contractació, l'Usuari ha d'emplenar la informació de l'enviament, incloent el seu nom complet, telèfon i adreça, omplint tots els camps marcats com obligatoris. En aquest apartat l'Usuari podrà incloure les informacions útils que consideri necessàries per al missatger, si bé TENDA CELLER JOAN DE LA CASA no pot garantir el seu compliment.
Si l'Usuari desitja que l'adreça de facturació sigui diferent de la d'enviament, haurà de marcar la casella "La meva adreça de facturació és diferent de la de lliurament" i omplir la informació corresponent. En aquest mateix apartat, l'Usuari pot afegir un missatge per al destinatari, indicat especialment en el cas de regals.
En la següent fase de el procés de compra, l'usuari haurà de seleccionar la forma de pagament. En aquest moment s'indica de nou a l'Usuari l'import exacte a pagar, resultant de sumar el preu dels productes i les despeses d'enviament, nets de l'eventual descompte promocional i / o xec regal.
Seguint l'enllaç "REALITZAR LA COMANDA", es conduirà a l'Usuari a la passarel·la de pagament seleccionada. Un cop tramitat el pagament correctament, es tramitarà la comanda de forma automàtica, confirmant en pantalla la informació de la comanda i enviant un correu electrònic a l'Usuari confirmant l'operació.
 
3.6. Preu dels productes
Els preus dels productes són els indicats en la descripció que se'ls adjunta. Tots els preus indicats en la descripció de producte s'expressen en la moneda Euro (€) i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A.).
 
3.7. Forma de pagament
La compra de productes a través de la Passarel·la de TENDA CELLER JOAN DE LA CASA permet les següents formes de pagament:
- Pagament amb targeta de dèbit o crèdit (VISA, MASTERCARD i AMERICAN EXPRESS) a través d'un TPV virtual.
- Pagament per Paypal.
Per utilitzar la targeta de crèdit a través d'un TPV virtual, el comprador ha d'omplir un formulari indicant el nom de l'propietari de la targeta, tipus de targeta, data de caducitat de la targeta i codi de seguretat.
TENDA CELLER JOAN DE LA CASA no té accés a les dades bancàries vinculats als mitjans de pagament i no coneix ni registra aquestes dades durant l'operació de pagament.
3.8. Confirmació de la recepció de l'acceptació
Un cop finalitzat el procés de compra, l'usuari rebrà, a l'adreça de correu electrònic designada en el formulari de registre, una comunicació especificant les característiques del producte, preu, forma d'enviament seleccionada, data de contractació, número de comanda i data de lliurament. Així mateix, es farà arribar a l'adreça de correu electrònic facilitada per l'Usuari un enllaç permanent a les presents condicions de contractació. L'Usuari podrà sol·licitar en qualsevol moment, de forma gratuïta, una còpia de les condicions generals aplicables en cada moment a TENDA CELLER JOAN DE LA CASA o a qualsevol tercer designat per al registre i control de versions, si escau.
 
3.9. Dret de desistiment.
El comprador disposarà en tot cas d'un termini de catorze (14) dies naturals després de la recepció de l'Producte per exercir el dret de desistiment sense haver de justificar raons o tenir cap sanció.
De conformitat amb l'article 102.d) de Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, i no és aplicable el subministrament de béns que puguin deteriorés o caducar amb rapidesa, de manera que no es podrà exercir el dret de desistiment sobre les ampolles que hagin estat obertes per exemple, a causa de la ràpida deterioració de l'contingut en aquests casos.
El comprador haurà de manifestar la seva intenció de desistir dins el termini indicat, i realitzarà la devolució del producte. Així mateix podrà emprar el model de formulari de desistiment que es troba disponible aquí. Igualment l'Usuari podrà remetre un correu electrònic a l'adreça info@joandelacasa.com incloent el seu nom i adreça, així com el nombre de la seva comanda. També podrà contactar de forma telefònica per tal d'agilitzar el procés de devolució dels imports corresponents.
TENDA CELLER JOAN DE LA CASA reemborsarà les sumes abonades per l'Usuari sense retenció de despeses. No obstant això, el cost de la devolució del producte serà a càrrec de l'Usuari.
Rebuts els productes sobre els quals recau el desistiment i verificat el seu correcte estat, TENDA CELLER JOAN DE LA CASA tornarà a l'Usuari les sumes abonades en un termini màxim de 10 dies naturals. Els productes que no conservin el seu embalatge original poden patir una depreciació.

4. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules
Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició oa la part d'aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta , considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.
5. Legislació aplicable i jurisdicció competent
D'acord amb el Reglament N ° 524/2013 de la UE, l'informem que vostè té dret a sol·licitar amb nosaltres una resolució extrajudicial de controvèrsies en matèria de consum accessible a través de l'adreça d'Internet https://ec.europa.eu / consumers / ODR /.
Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació espanyola. TENDA CELLER JOAN DE LA CASA i l'Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals corresponents a domicili de l'Usuari.